MADE in DENDERLAND

Disclaimer

Gebruik (beeld)materiaal

De afbeeldingen en andere types objecten op MADEinDENDERLAND kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload.

Via een overeenkomst heeft de eigenaar, die het origineel in bezit heeft, tevens toestemming gegeven om de beelden te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. toonmomenten, wandelroutes). Een hogeresolutiekopie voor deze doeleinden kan aangevraagd worden bij de lokale coördinator. Vermeld daarbij waarvoor de kopie zal gebruikt worden.

Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer de lokale coördinator, hij of zij bezorgt je verzoek aan de eigenaar.

Indien je beelden van MADEinDENDERLAND digitaal wil gebruiken binnen het kader van bovengenoemde doeleinden, kan je de unieke permalink gebruiken (te vinden via de detailpagina van een object). Delen via sociale media kan door middel van de daartoe bestemde knoppen op de detailpagina van een object. Het voordeel van deze werkwijze is dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object.

De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van Erfgoedcel Denderland noch van de lokale partners; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

Auteurs- en portretrecht

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten op MADEinDENDERLAND te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten hier opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het portretrecht geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Aan de hand van cookies verzamelen we via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website. Dat doen we om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om continu op de hoogte te zijn van jouw informatiebehoeften.

MADE in DENDERLAND maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae